Пользовательское соглашение
УГОДА КОРИСТУВАЧА

ФОП ОНИЩЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
+380960177254 (Viber)
Сервіси з просування

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
Термін повернення коштів протягом 3 робочих днів
Підключення послуги після оплати клієнтом протягом 24ч.


https://invitedim.com/
Сайт дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі «https://invitedim.com/») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах та будь-яких їх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також розповсюджувати чи демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для громадських чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або комп'ютерних мережах забороняється. Ціни та умови послуг можуть бути в будь-який момент змінені без попередження.

Послуги — комплекс функцій технічного характеру, що надається Замовнику

рамках платного придбання послуг з видео платформ, та реклами.


5. Відповідальність сторін.
5.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.
5.2. У випадку, коли реєстраційні дані замовника містить недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за інформування по помилково зазначеним даним не Замовнику, а третім особам.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використовував отриману послугу і за результати її використання Замовником під час та після віконання замовлення.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, втрачену вигоду та інші несприятливі наслідки для Замовника та (або) інших третіх осіб, пов'язані з отриманням Послуг від Автора.
5.5. Виконавець жодним чином не несе відповідальності за накладення будь-яких санкцій на аккаунт Замовника в результаті надання Послуг.
5.6. Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, по будь-яким позовом або претензії щодо договору Пропоновані можливості або його виконання обмежується сумою останнього платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором оферти.

Ми ніколи не даємо гарантії щодо швидкості та термінів виконання послуг. Усі викладені в описі числа мають лише статистичний характер. Отримуючи інформацію про терміни, ви дізнаєтеся лише нашу приблизну оцінку часу.

Відмова від відповідальності Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, завдані вам або вашому бізнесу. Під час нашої накрутки Інстаграм не застосовує санкції до облікових записів, але якщо це станеться, ми не нестимемо відповідальності."Замовник" - користувач сайту, який замовляє надання послуг Виконавцем;


«Виконавець» - особа (група осіб), яка надає послуги Замовнику;


«Контент» - з метою даного Договору під контентом розуміється, вміст розміщений на Інтернет-ресурсі (у соціальній мережі або соціальному сервісі) у вигляді файлу (картинка, відео, музика, звук, графічне зображення тощо), здатний відображатися при допомоги електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та/або мобільних пристроїв, що дозволяють відтворювати вміст даного типу. До контенту з метою цього Договору належить також Акаунт Замовника, створений у тій чи іншій соціальній мережі/соціальному сервісі, що включає розміщений на ньому контент повністю або в частині;


«Сервiс» (видео платформа) - штучне просування розміщеного Замовником на сторонньому Інтернет-ресурсі (соціальній мережі чи соціальному сервісі) контенту, шляхом набору певної угоди між Виконавцем та Замовником кількості переглядів даного контенту користувачами на тому чи іншому сервісі та/або штучне створення інтересу користувачів того чи іншого ресурсу до контенту Замовника розміщеного на такому ресурсі з метою залучення та/або збільшення/отримання передплатників, оцінок, лайків, користувачів тощо.З метою цього Договору у тому сенсі застосовується термін «Просування»;


«Платіжний агрегатор» – спеціальний сервіс, за наявності якого Замовник має можливість здійснювати платежі банківськими картками або з використанням електронних платіжних систем;


«Застосовне законодавство» – законодавство держави та її суб'єктів (округів, штатів, колоній тощо), що підлягає застосуванню для оцінки дій Сторін Договору, вирішення спорів та тлумачення умов цього Договору. На території України застосовним законодавством визнається законодавство України та її суб'єктів;


«Сайт, сервіс або Інтернет-ресурс» – сукупність набору електронних документів у вигляді електронної програми для мережі Інтернет, яка містить інформацію, що пропонується користувачам, що має єдиного власника та керуючого, розташована під певною адресою в мережі Інтернет;

Терміни не зазначені та/або не перелічені в тексті цього Договору підлягають тлумаченню відповідно до застосовного законодавства та/або звичайно застосовуваного змісту та тлумачення такого терміну в мережі Інтернет.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги Замовнику з видео (платформи) контенту Замовника (видео послуги) у соціальних мережах та/або соціальних користувацьких сервісах з метою (цілями), накрутки/залучення та /або збільшення/отримання кількості користувачів, передплатників, оцінок користувачів, лайків, класів тощо.Точний обсяг послуг, а також вид ресурсів та/або соціальних сервісів на (в) яких необхідно зробити (здійснити) просування контенту Замовника, визначається Замовником самостійно, але лише виходячи із запропонованих Виконавцем варіантів надання послуг. Вибір обсягу конкретних послуг та оплата цих послуг означає укладення цього Договору та тягне за собою зобов'язання сторін щодо виконання Договору;

2.2. Послуги Виконавця надаються відповідно до умов цього Договору, а також загальних Правил надання послуг, які є невід'ємною частиною цього Договору;

2.4 Виконавець має право відмовити Замовнику у контентi, якщо вважає, що цей контент може порушувати права інших осіб або є сумнівним, тобто. створеним для отримання прибутку незаконними способами;

2.5. Виконавець надає послуги точно відповідно до цього Договору. Етапи надання послуг є технологічними процесами. На стадії надання послуг не допускається зміна їхнього способу, обсягу та/або режиму оплати.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець має право надати (надавати) послуги Замовнику як особисто, так і із залученням третіх осіб без отримання додаткового схвалення Замовника з цього приводу;

3.2. Замовник зобов'язується сплатити замовлені Виконавцем послуги у розмірі, порядку та строки, передбачені розділом 4 цього Договору;

3.3. Замовляючи просування контенту, Замовник зобов'язаний забезпечити наявність контенту за вказаним ним посиланням в мережі Інтернет протягом усього терміну дії цього Договору.Виконавець не несе відповідальності за умови відсутності працездатності ресурсу на якому розміщено контент, а також за відсутність та/або блокування та/або видалення контенту Замовника третіми особами або самим Замовником.

3.4. Замовник не має права видаляти контент на час надання послуг без погодження з Виконавцем протягом усього строку дії Договору;